Firma "AIT" Sp. z o.o. w Wietlinie Pierwszym jest prywatnym przedsiębiorstwem które powstało w 2003r.

Oferujemy Państwu wykonanie stabilizacji gruntów recyklerem marki STEHR wraz z rozsypywaczem materiałów sypkich oraz aplikatorem płynów. Dysponujemy własnym sprzętem takim jak: równiarki, walce, beczkowozy do wody oraz cementowozem i zestawem niskopodwoziowym.
Wiemy, że podstawą dobrej jakości i trwałości dróg jest ich podłoże, które w przeważającej ilości przypadków wymaga wzmocnienia.

Firma nasza oferuje stabilizację gruntów pod drogi, place, parkingi, itp. Głębokość frezowania od 20-60 cm pozwala na wykorzystanie zastabilizowanej warstwy gruntu, jako bardzo dobrze wzmocnionego dotąd słabo nośnego podłoża z gruntu wysadzinowego, a nawet wykorzystanie jej, jako podbudowy pomocniczej, pozwalającej na wyeliminowanie korytowania, czy grubości tradycyjnych warstw konstrukcji nawierzchni drogowej. Wymiana gruntu przy budowie wymaga dużych nakładów finansowych i dużych ilości materiałów. Dlatego przygotowanie gruntu na miejscu budowy jest coraz częściej stosowane.


Nasze metody stabilizacji gruntu pozwalają i gwarantują:

 • Krótki czas realizacji zadań związanych z budownictwem;

 • Zmniejszenie uciążliwości robót w centrach miast;

 • Odporność na powstanie kolein, wybojów i pęknięć;

 • Zwiększenie nośności nawierzchni drogowych;

 • Korzystny efekt ekonomiczny oraz walory ekologiczne;

 • Eliminowanie wymiany gruntów wątpliwych i wysadzinowych;

 • Możliwość tworzenia z gruntów wątpliwych i wysadzinowych warstw drogowych spełniających rolę ulepszonego podłoża lub podbudowy pomocniczej;

 • Możliwość uniknięcia budowy dróg tymczasowych.


Proponujemy:

 • Trwałą stabilizację gruntów wysadzinowych i wątpliwych w zasadzie nieprzydatnych do celów budowlanych w przeważającej części wypadków wymagających wymiany;

 • Stabilizację dróg gruntowych i wykonanie ulepszonej nawierzchni (poprzez podwójne powierzchniowe utrwalenie) z warstwą ścieralną - wykorzystując grunt rodzimy jako ewentualną podbudowę pod docelowe nawierzchnie uszlachetnione;

 • Budowa tanich dróg ekologicznych tj. osiedlowych, leśnych, dojazdowych, placów manewrowych, ścieżek rowerowych.


 
  "AIT" American Infrastructure Technologies Sp. z o.o.                                                                          realizacja: naviart.pl