Firma AIT Sp. z o.o. wykonuje:

Podstawą dobrej jakości i trwałości dróg jest ich podłoże:

Firma nasza oferuje stabilizację gruntów pod drogi, place, parkingi, itp. Głębokość frezowania od 20-60 cm pozwala na wykorzystanie zastabilizowanej warstwy gruntu, jako bardzo dobrze wzmocnionego dotąd słabo nośnego podłoża z gruntu wysadzinowego, a nawet wykorzystanie jej, jako podbudowy pomocniczej, pozwalającej na wyeliminowanie korytowania, czy grubości tradycyjnych warstw konstrukcji nawierzchni drogowej. więcej >>